วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 16


บันทึกการเรียนครั้งที่ 16

วันที่      20 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 08.30-12.20 น.
อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญ


  กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้คณิตศาสตร์มี 6 สาระ
สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ 
            - เข้าใจถึงความหลากหลายและการใช้จำนวนในชีวิตประจำวัน        
สาระที่ 2  การวัด
            - เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร และเวลา
สาระที่ 3 เรขาคณิต
             - รู้จักใช้คำในการบอกตำแหน่งทิศทางและระยะทาง
             - รู้จักจำแนกรูปเรขาคณิตและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทำ
สาระที่ 4 พีชคณิต
               - เข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
               - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมนำเสนอ
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15บันทึกการเรียนครั้งที่ 15

วันที่      13 กุมภาพันธ์ 2556

เวลา 08.30-12.20 น.


อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญ

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้
กิจกรรมการเรียนการสอน

-  กลุ่มเพื่อนสอบสอน เรื่องสัตว์น่ารัก

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัย
 - เพลง

- นิทาน

- เกมการศึกษา

- ตารางสัมพันธ์สองแกน

- อื่น

เด็กๆช่วยครูนับสัตว์มีจำนวนเท่าไหร   ครูหยิบมาให้นักเรียนนับ

 สัตว์ในนี้มีอะไรบ้าง (ม้า เป็ด ควาย)   สัตว์แต่ละชนิดมีขากี่ขา   เป็นสัตว์ประเภทอะไรบ้าง
ประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้าง
1.ตาราง
2.Mind Map
3.ตารางเปรียบเทียบ
4.ประโยชน์และโทษ
5.การสังเกต
                       
นิทานที่เพื่อนนำมาใช้


สวัสดีเด็กดี น่ารัก         คุณเลขหนึ่งทายทัก จำฉันได้ไหม   

เลขหนึ่งมีจำนวนเท่าใด        นั่นยังไงหนูลองนับดู

กระต่าย 1 ตัวกินผัก         ลิงน้อยน่ารัก 1 ตัวกินกล้วย

ปลาเเสนสวย 1 ตัวว่ายมา        หึ่ง หึ่ง บนฟ้า ผึ้งน้อย 1 ตัว

 เลขหนึ่งมีจำนวนหนึ่ง       ถ้าหนูนับหนึ่งหนูต้องรู้

นับหนึ่งชู 1 นิ้วขึ้นมา               ใครทำได้มารับดาว 1 ดวง
                             
 เพลงนับเลข

โน้นนกบินมาลิ๊บๆ

นกกระจิบ 1 2 3 4 5
      
อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10 ตัว


บันทึกการเรียนครั้งที่ 14บันทึกการเรียนครั้งที่ 14

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2556

เวลา 08.30-12.20 น.

อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญ

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้


เพื่อนสาธิตการสอน หน่วย บ้านของฉัน

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13
บันทึกการเรียนครั้งที่ 13

วันที่   30 มกราคม 2556

เวลา 08.30-12.20 น.

อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญ

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12บันทึกการเรียนครั้งที่ 12

วันที่  23 มกราคม 2556

เวลา 08.30-12.20 น.

อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญ

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้
อาจารย์สอนเกี่ยวกับหลักในการเขียนเเผนในการจัดกิจกรรม

ตารางแผนการกิจกรรม
บันทึกการเรียนครั้งที่ 11


บันทึกการเรียนครั้งที่ 11

วันที่      16 มกราคม 2556

เวลา 08.30-12.20 น.

อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญกิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้


กิจกรรมวันครู


อาจารย์ให้ นศ เข้าฟังพระเทศน์ ในกิจกรรมวันครู
บันทึกการเรียนครั้งที่ 10


บันทึกการเรียนครั้งที่ 10

วันที่   9 มกราคม 2556

เวลา 08.30 - 12.20 น.

อาจารย์ จินตนา  สุขสำราญหน่วย น้ำ
หน่วยที่กลุ่มดิฉันเลือกในการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ฯ


กิจกรรมการเรียนการสอน  มีดังนี้

ภาพกิจกรรมการเรียนสัปดาห์ที่ 10

ภาพงาน  (หน่วย การจัดประสบการณืให้กับเด็กฯ)